STUDENTS’ VOICE 1/2019-20

Students’ voice presents articles written by our students. Your phone like Nintendo Switch  – Razer Junglecat Stanisław Kowański (source: press materials) I bet that most of you have heard about Nintendo Switch. If not – it’s a portable game console. A little bit unique – it features of screen (of course) and two small controllers on both sides – […]

Continue reading

Zielona Szkoła 2019

7 października, z lekkim opóźnieniem wyruszyliśmy na zieloną szkołę. Jako szkoła innowacyjna nie spędziliśmy całego dnia w autokarze, czekając aż dojedziemy do Poznania. Po drodze zatrzymaliśmy się w Grodzie, aby zaliczyć podstawę historyczną. Pan Tomasz Matraszek razem ze swoim klubem historycznym stworzyli kartę pracy na temat grodów, podgrodów i kościołów. Dzięki klubowi militarystycznemu pod przewodnictwem Sebastiana Rybarczyka dowiedzieliśmy, jakie czynniki utrudniały atak na grody. Mogliśmy nawet sami […]

Continue reading

IN A NUTSHELL 7/2019-20

IN A NUTSHELL 7/2019-20 TRANSHUMANISM: OPPORTUNITY OR DANGER? Over the last 50 years the world of technology has changed beyond recognition. There are people who think that if we want to go even further we have to challenge the limitations of our bodies. Transhumanists, as they are called, do it by using implants with all kinds of technological upgrades. Winter Mraz, an […]

Continue reading

IN A NUTSHELL 6/2019-20

IN A NUTSHELL 6/2019-20 RED HAZE IN INDONESIA Photos taken by Eka Wulandari from Indonesia have arguably been the most discussed ones last week worldwide. Because of the so-called ”red haze” what you can see reminds more of Mars than Earth. Literally everything is red and looks very scary. Many people argue the photos were fake but […]

Continue reading