SUKCESY - nasze osiągnięcia

sukces

NoBell Liceum jest składową większej instytucji edukacyjnej, którą jest NoBell. Współtworzą je m.in. żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum (do 2019 r.), Instytut Innowacji Dydaktycznych.

W ubiegłych latach NoBell jako całość, ale też poszczególne konstytuujące nas placówki były nagradzane oraz wysoko pozycjonowane w rankingach edukacyjnych. Również nasz zespół nauczycielski jest świetnie oceniany przez zewnętrzne instytucje opiniotwórcze.

Niemniej otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, tak samo zresztą jak i pierwsze miejsca w rozmaitych krajowych czy międzynarodowych konkursach, nie są dla nas najważniejsze. Owszem, są ważne, ale tylko jako jedne z wielu potwierdzeń słuszności naszej wizji edukacji, naszego sposobu nauczania. Cieszymy się z uznania. Ale dużo ważniejsze są dla nas osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów. Mogą one przybierać postać kolejnych tytułów finalistki czy laureata określonej olimpiady lub konkursu. Mogą też oznaczać niebywały rozwój wewnętrzny danej osoby. Sukcesem jest dla nas zajęte przez ucznia pierwsze miejsce, ale jest też odkryta przez niego pasja. Albo na przykład to, że włożył olbrzymi wysiłek, by z ucznia słabo radzącego sobie z daną problematyką przeistoczyć się w kogoś bez problemu zdającego z niej klasówki, legitymującego się wiedzą i rozumieniem.

„Sukcesem jest też dla nas atmosfera panująca w szkole i relacje łączące uczniów z pracownikami szkoły. Sukcesem jest to, że potrafimy być razem jako wspólnota”.

Jak wybrać, zmierzyć i opisać tak różnorodne osiągnięcia? Inicjatywy podejmowane przez grupę świetnych ludzi, którzy świetnie potrafią razem działać. Naukę szkolną, ale odbywaną także poza budynkiem szkoły: na uczelniach wyższych, w ramach praktyk w firmach i rozmaitych instytucjach, w redakcjach czy laboratoriach – bo lepiej eksplorować ten skomplikowany świat, w którym przyszło nam żyć, niż siedzieć w klasie i teoretycznie o nim rozmawiać.

Niecodzienne projekty, efekty czyichś fascynacji, zwycięstwa, uświadomienia i odkrycia. Które spośród wielu wybrać?
W tej zakładce będziemy dzielić się z Wami tymi spośród naszych sukcesów, które mieszczą się w słowach, tabelkach i hasłach. By zapoznać się osiągnięciami najgłębszymi, najbardziej ulotnymi, po prostu wpadnijcie do nas do szkoły. Zapraszamy.

ZWYCIĘZCA PRESTIŻOWEGO I GLOBALNEGO KONKURSU EDUMISSION 2017

Jurorzy oceniający szkoły biorące udział w tym projekcie, to najznamienitsi przedstawiciele świata edukacji oraz psychologii, m.in.: sir Ken Robinson (tak, tak ten Ken), Sugata Mitra, Peter Gray, Yaacov Hecht…itd. W konkursie, po wstępnej selekcji, wzięło udział 20 szkół z różnych zakątków świata, przedstawiając 20 ekscytujących wizji edukacji. NoBellowska propozycja, zdobyła serce jurorów oraz globalnej, internetowej publiczności!

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.education-cities.com/edumission-project/

SZKOŁA Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA

Program realizowany przez jedną z najbardziej znanych międzynarodowych fundacji Ashoka. Na świecie jest 400 takich szkół, w Europie tylko 58. Polskie grono „Szkół z mocą” jest bardzo elitarne i należy do niej tylko 6 szkół.
Program ma na celu wyłonienie, łączenie oraz wspieranie szkół, które skupiają się nie tylko na przekazywaniu konkretnej wiedzy przedmiotowej, ale także budowaniu w uczniach umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej, kreatywności oraz otwartości na zmiany.

SZKOŁA Z KLASĄ

Program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nieprzerwanie od 2002 roku. Promuje wizję szkoły będącej miejscem ciekawej i mądrej edukacji, sprawiającej, że uczniowie chcą i lubią się uczyć, a nauczyciele chcą i lubią uczyć.
„Szkoła z klasą” jest żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Nigdy nie jest nudna i smutna, a w uczniach widzi ludzi.

INNOWATOR ROKU W OŚWIACIE

Konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyróżnia szkoły, które stawiają na innowacyjność, kreatywność, przekraczanie tradycyjnych modeli nauczania. Doceniane są niekonwencjonalne metody pracy i nowoczesne wizje edukacji.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Medal ten nadawany jest osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.