ZESPÓŁ - poznaj nas

Ekipę NoBell tworzy zespół niebanalnych nauczycieli. To eksperci w swoich dziedzinach, ale nie chodzi tu tylko o wiedzę, o kwestie merytoryczne. Rozwój ucznia i relacje z nim są dla nich po prostu priorytetem. W naszej szkole obowiązuje system tutoringu – każdy uczeń ma swojego indywidualnego opiekuna, który wspiera go w rozwiązywaniu kwestii i sytuacji szkolnych, emocjonalnych, społecznych.

„Nauczyciele w NoBell, jakkolwiek prowadzą lekcje, to jednak koncentrują się nie tyle na nauczaniu, ile na wspieraniu uczniów w ich rozwoju”.

Są raczej mentorami, niż pracownikami dydaktycznymi. Ich kompetencje, charyzma, poczucie humoru, dystans wielokrotnie pomagają wzbudzić w uczniach pasję, fascynację i pomóc im osiągnąć więcej, niż sami by się spodziewali. Kluczem jest jednak słowo „zespół”. Belfrowie z NoBell to nie zbiór skupionych na sobie indywidualistów. Nauczyciele sami dają uczniom przykład dobrych relacji, współpracy, atmosfery w zespole. Tę energię da się wyczuć!