FLOW - nasza filozofia

#DuchSzkoły

Przede wszystkim odrzucamy wizję szkoły jako instytucji opartej na mocnej hierarchii społecznej, pionowych relacjach interpersonalnych (na linii dyrekcja – nauczyciele – uczniowie), które są wsparte szeregiem takich wynalazków, jak tradycyjny układ sali lekcyjnej (biurko wyodrębnione, nauczyciel górujący pozycją), tablica i podręcznik (instrumenty podawczego przekazywania porcji materiału do przyswojenia przez uczniów) czy cyfrowa skala ocen (ekwiwalent kija i marchewki). Edukacja nie musi być systemem opartym na dyscyplinie i zewnętrznej motywacji.

więcej…

Wierzymy i wiemy, że szkoła może być przestrzenią rozwijania samego siebie, odkrywania pasji, doświadczania poznawczych i towarzyskich przygód. Także rozwijania systemu motywacji wewnętrznej (która nie musi być powiązana z oczekiwaniem gratyfikacji, nagrody). W NoBell pamiętamy na co dzień, że każda osoba współtworząca społeczność szkolną (uczeń, rodzic, pracownik szkoły) jest naszej Szkoły współgospodarzem. Że współtworzymy szkołę, o ile jesteśmy razem. Razem przeżywamy odkrywane fascynacje (biologią, teatrem, historią, kinem czy sportem), razem przeżywamy sukcesy i porażki. Że „być w szkole”, oznacza być częścią bardzo szczególnej wspólnoty.

Szkoła NoBell wsparta jest – to jeden z naszych fundamentów – na idei oddawania władzy, wypłaszczania zbędnych hierarchii. Wszyscy jesteśmy osobami. Każda i każdy z nas ma takie samo prawo pytać, kwestionować, angażować się i dbać o własny rozwój.
Jeżeli istnieje jakieś jedno podstawowe zadanie, jakie szkoła powinna spełniać, to naszym zdaniem jest nim wspieranie uczniów w ich rozwoju. Dlatego szanujemy ich (czasem odmienne) zdanie, szanujemy ich jako osoby. Dlatego też uważamy, że jednym ze sposobów stworzenia prawdziwie kreatywnej szkoły jest po prostu obdarzenie uczniów wolnością wyboru, oddanie im części władzy tradycyjnie rezerwowanej dla grona nauczycielskiego.

W NoBell zależy nam na autentycznie podmiotowych relacjach. Wiemy bowiem, że doświadczenie edukacyjne jest de facto doświadczeniem i praktyką socjotwórczą – jest przecież zbiorowe, w dodatku uczy interakcji, współpracy, asertywności. Każdy członek naszej szkolnej społeczności coś do niej wnosi, tworzy fascynującą wspólnotę złożoną z dzieci i dorosłych. Współtworzenie szkoły przez samodzielnie i krytycznie myślącego ucznia jest jego własną partycypacją demokratyczną.

Jednocześnie nie zapominamy (i staramy się, by nasi uczniowie też o tym pamiętali), że przywileje związane z byciem częścią jakiejś wspólnoty zawsze idą w parze z pewnymi zobowiązaniami i oczekiwaniami wobec danej osoby. Wspieramy rozwój (emocjonalny oraz intelektualny) uczniów, chcemy kształcić mądrych, światłych i aktywnych obywateli, ale w związku z tym i nasze oczekiwania względem kandydatów na licealistów są określone. W NoBell szukamy osób odpowiedzialnych – chcących i będących gotowymi wziąć odpowiedzialność za własny rozwój. Szukamy ludzi aktywnych, dostrzegających, że nie są samotną wyspą na bezkresnym i pustym oceanie, a raczej fascynującym atolem współtworzącym egzotyczny, szkolny archipelag.
zwiń

#Przestrzeń
po naszemu

Budynek szkolny to nie fabryka ani zakład przetwórstwa, do którego przywozi się surowiec (dzieci), by potem otrzymać ludzi odlanych zgodnie z jakimiś przez kogoś wymyślonymi normami i wzorcami. Sala lekcyjna nie powinna zaś nigdy wspierać takiego układu, zgodnie z którym nauczyciel-kapłan wiedzy i oświecenia góruje nad masą uczniowską, posegregowaną w równe rządki ławek i mogącą zabrać głos tylko wtedy, kiedy poszczególny jej egzemplarz dostanie od nauczyciela odpowiednią komendę.

więcej…

W NoBell szkoła i jej wnętrza służą nie tylko do bycia nauczonym, ale też do robienia czegoś z nimi – z budynkiem, ze stołówką i salami lekcyjnymi.

Budynek szkoły powinien być przestrzenią pozwalającą na różne doświadczenia, przygody i eksperymenty. Tak się właśnie dzieje, kiedy na przykład w jeden z wiosennych tygodni szkoła zmienia się u nas w jeden wielki plan filmowy: uczniowie piszą scenariusze, reżyserują, kręcą oraz są aktorami, nauczyciel zaś pojawia się tylko po to, by w chaosie entuzjazmu i pomysłów na efekty specjalne nikt nie podpalił szkoły. Tak też jest, kiedy organizujemy cykliczne nocowania w szkole, by oglądać po nocy filmy i ciupać w brydża (z nauczycielami, a jakże). Albo urządzamy naukę gotowania, kiermasze, aukcje lub debaty i dyskusje. Bo dla nas „bycie w szkole” to nie „przyswajanie wiedzy”, ale przeżywanie (poznawczych, społecznych, emocjonalnych) przygód z ludźmi, którzy wiedzą coś innego niż my, działają trochę inaczej niż my i z którymi kontakt – w ich inności – pomaga nam nauczyć się różnych emocji, sposobów myślenia i punktów widzenia.
zwiń

#Profil
absolwentki/ -ta

· sprawcza/ -czy
· elastyczna/ -ny
· specjalistka/ -ta w swojej dziedzinie
· ma szerokie horyzonty, dostrzega różnorakie
perspektywy i punkty widzenia, sposoby myślenia
· posiadająca/ -cy pasje i zainteresowania
· zmotywowana/ -ny, aby podążać za szybko zmieniającą
się rzeczywistością
· przedsiębiorcza/ -czy
· dobrze wykształcona/ -ny
· potrafiąca/ -cy zaplanować i zrealizować swoje działania
· odpowiedzialna/ -ny za siebie i podejmowane zadania
· poszukująca/ -cy różnych rozwiązań
· potrafiąca/ -cy współpracować w zespole
· zdolna/ -y do samooceny
· stawiająca/ -cy realne, ambitne cele
· przekraczająca/ -cy schematy
· dysponująca/ -cy kompetencjami miękkimi
· refleksyjna/ -ny
· czerpiąca /-cy satysfakcję z dawania

#Umowa
społeczna

Szkoła to nie tylko budynek, nauczyciele i uczniowie. To dużo więcej. Szkoła to społeczność. To wspólnota, którą tak naprawdę współtworzą uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Tylko w takim kwadracie, którego wierzchołki łączy współpraca i wzajemne zrozumienie, możliwa jest jakakolwiek edukacja. 

flow_photo4

Szkoła nie jest też przestrzenią, w której jedni (nauczyciele) po prostu odgórnie nauczają drugich (uczniów), którzy z kolei są wychowywani przez jeszcze kogoś trzeciego (rodziców). W świecie NoBell wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy są współgospodarzami szkoły. Wszyscy ją w rozmaitym stopniu współtworzą.

więcej…


Dlatego jest dla nas bardzo ważne, by każda osoba, która zamierza stać się częścią NoBell, stać się członkiem naszej wspólnoty, była świadoma wyznawanych przez nas zasad i wartości, jak i stosowanych przez nas metod dydaktycznych i wychowawczych. A także by je akceptowała.

Jeżeli rozważasz zdawanie do naszego liceum; jeżeli zastanawiacie się, Państwo, czy wysłać do nas swoje dziecko; jeżeli myślisz o przyłączeniu się do naszego grona pedagogicznego i uczeniu w NoBell – koniecznie zapoznaj/ zapoznajcie się z wszystkimi dostępnymi na naszej stronie internetowej informacjami, porozmawiajcie też z naszymi uczniami, rodzicami, nauczycielami bądź dyrekcją. Serdecznie zapraszamy Was wszystkich do NoBell. Ważne jest jednak, by decyzja o przyłączeniu się do nas była podjęta świadomie. Bycie członkiem wspólnoty NoBell oznacza bowiem podzielanie i akceptację określonych zasad, wartości oraz sposobów postępowania i metod nauczania.

Jesteśmy przekonani o słuszności naszej wizji nauczania oraz naszych wartości wychowawczych. Zdawanie do liceum bądź aplikowanie na stanowisko nauczyciela oznacza, że je podzielasz i że zamierzasz dążyć do osiągnięcia naszych wspólnych celów. Chcemy tworzyć jedną drużynę, wspólnotę wspartą o wzajemnie podzielane wartości oraz idee.
zwiń