Czeka na Ciebie miejsce stypendialne w nobell-logo-40

Jesteśmy totalnie zakręceni na punkcie uczenia. Od prawie 30 lat tworzymy szkołę wychodzącą poza schematy. Świat się zmienia, więc niestrudzenie depczemy mu po piętach, śledzimy wyzwania, jakie stawia przyszłym pokoleniom. Jesteśmy w ciągłej drodze, nieustannie kreujemy najskuteczniejsze i najbardziej przyjazne dla uczniów metodologie nauczania.

Tworzymy świat współczesnej edukacji: uczymy uczniów; szkolimy nauczycieli z innych szkół; regularnie przyjmujemy wizyty studyjne instytucji i placówek dydaktycznych z całego świata; występujemy jako eksperci na konferencjach naukowych. I czerpiemy z tego wszystkiego dziką satysfakcję.

Ciężko nam zliczyć szkoły wzorujące się na naszych rozwiązaniach dydaktycznych. Od lat NoBell należy do elitarnego grona około 4% szkół w Polsce, które posiadają najwyższe średnie wyniki.

Jesteśmy laureatami prestiżowej nagrody
Edumission 2017 przyznawanej najbardziej
innowacyjnym szkołom na świecie.

Aby zgłosić się do programu
stypendialnego w naszym liceum,
należy wypełnić formularz kontaktowy:

    Zapoznałem się i akceptuję Regulamin
    programu stypendialnego.