Nasze Laureatki!

Maja, uczennica 2 klasy liceum oraz Zosia, uczennica 8 klasy, zajęły II miejsce w swoich kategoriach wiekowych w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim z Literatury Polskiej w Językach Obcych.

Obie zaprezentowały wiersz Wisławy Szymborskiej.  Jury nagrodziło Maję za recytację w języku angielskim wiersza „Radość pisania” („The joy of writing”), Zosię natomiast za przedstawienie w języku hiszpańskim „Kota w pustym mieszkaniu” (,,Un gato en un piso vacío).

Pierwsze trzy lokaty stanowią podstawę do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych na rok szkolny 2020/2021, opublikowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Adresatami konkursu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Organizotorem jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Recommended Posts